בקשה למימון

אנחנו מחוברים עם מגוון ספקי מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים באמצעותם ניתן לקבל מימון לרכישת רכבים חדשים ומשומשים.
אם ברצונך לקבל מימון לרכב, אנו מזמינים אותך למלא את הטופס שלהלן.
אנו נפנה את בקשת המימון למגוון גורמי המימון ונחזור אליך עם התוצאות.

פרטי רכב
יצרן דגם שנת דגם
חדש/יד שניה מחיר מחירון
מימון נדרש
פרטים אישיים
שם פרטי שם משפחה
תעודת זהות תאריך לידה
מין
מצב משפחתי
פרטי התקשרות
כתובת
מיקוד
טלפון נייד
טלפון בבית
דואר אלקטרוני
פרטי חשבון
שם בעל החשבון
בנק
מספר סניף
חשבון
אופי חשבון
וותק בחשבון
מועד חיוב מבוקש
עבודה
השכלה
מקצוע
שם מקום העבודה
טלפון עבודה
כתובת עבודה
תפקיד בעבודה מעמד בעבודה
סוג עבודה וותק בעבודה
הכנסה
הכנסה אישית נטו
מס' ילדים
הכנסה משפחתית נטו
מס' מפרנסים
דירה
מס' חדרים
החזר משכנתא חודשי

אם אין משכנתא, כתוב 0

שאלות נוספות
הגדרות:
איש ציבור - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי או בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי.
איש ציבור זר - יחיד המכהן בתפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל.
איש ציבור מקומי - יחיד המכהן בתפקיד ציבורי בכיר בישראל.
תפקיד ציבורי בכיר - ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר כנסת או פרלמנט ,חבר ממשלה ,חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר מפלגה בכיר ,קצין צבא או משטרה בכיר, מנהל בכיר בחברה ממשלתית.
בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי - יחיד המכהן כחבר הנהלה בכיר בארגון בינלאומי כגון מנהל, משנה למנהל, חבר דירקטוריון.
סוג קרבה:
בני זוג, הורים, אחים, ילדים.
מסמכים
נא בחר מעמד בעבודה
נא צרף את המסמכים הבאים כקבצי jpg או pdf
 • תדפיס עו"ש מ-3 חודשים אחרונים מכל הבנקים
 • מסמך ריכוז יתרות מכל הבנקים
 • תלושי שכר מ-3 חודשים אחרונים
 • צילום תעודת זהות וספח
 • תדפיס עו"ש מ-3 חודשים אחרונים מכל הבנקים
 • מסמך ריכוז יתרות מכל הבנקים
 • צילום תעודת זהות וספח
 • עוסק מורשה:
  • שומת מס לשנים 2018, 2019
  • דוח רווח הפסד לשנים 2018, 2019 ו-2020
 • חברה בע"מ:
  • מאזן בוחן/מבוקר 2020
  • דוח מבוקר לשנת 2019
טופס מתווך - יש לחתום על החלק התחתון של הטופס.
חתימה על הטופס היא אישור לכך שידוע לכם כי אתר קארקוסט אינו מייצג את הבנק והעמדת האשראי היא נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של הבנק.