קארקוסט מבכה את מותו של יו"ר החברה אלוף במיל' דורון רובין ז"ל.
תנחומינו למשפחה.

דורון רובין דורון רובין
המלצות