הרשימה מסוננת לפי קומפקטית , עבור לכל העסקאות
הרשימה מסוננת לפי קומפקטית , עבור לכל העסקאות